Messing i Katedralen

Arrangementsinformasjon
Default file 1494597279

Hva har Schubert og Rutter felles? Kanskje ligger svaret i tittelen?


Messing i Katedralen henspeiler på de århundrelange tradisjonene med bruk av messingblåsere i kirkelige seremonier. Messinginstrumenter har - sammen med orgel og kor, vært viktige for utviklingen av kirkemusikken. Sammen med orgel og kor er messinginstrumenter ofte å høre i kirken når det skal markeres fest og høytid. 

Messing i Katedralen går av stabelen Mosjøen 20. mai, Mo i Rana 21. mai og i Narvik 27. mai. Kirkemusikkmiljøene i Mosjøen og Narvik samarbeider med Helgeland messingkvintett og et knippe frelancemusikere. Vi har også med oss sangervenner både fra Rana og Bodø.

Vi fremfører: 

  • Gloria for 9 blåsere, slagverk, orgel og kor - av John Rutter
  • Deutsche Messe - av Franz Schubert
  • Grand Choeur Dialogue av Eugène Gigout


John Rutter er en av de mest fremførte kirkemusikkkomponist på verdensbasis. Det gjennomføres knapt en eneste julekonsert i Europa, uten at John Rutters musikk er representert. Gloria er at brilliant stykke musikk. Det er krevende musikalsk og har en jublende karakter i sterk kontrast til  Franz Schuberts Deutsche messe. 

Franz Schuberts messe kan fremføres acapella, sammen med orgel eller sammen med et ensemble. Johann Phillipp Neumann (1774-1849) som skrev tekstene til disse messesangene gav i 1826 Franz Schubert (1797-1828) oppdraget å skrive musikken. Neumann ba om en enkel og folkelig musikk. Messen består av 8 diktede sanger og Fader Vår, og kan minne om Schuberts sangbare «Lieder». Arrangementet for blåsere har vi fått av Swiss Consort Brass. 

Konsertens tredje verk er skrevet av franskmannen Eugene Giguot som var en profilert organist i Paris i perioden før og etter år 1900. Han var elev av den kjente komponisten Saint-Saëns og var en fremragende orgelimprovisatør. Han komponerte regelmessig for orgel og vokal og vi skal fremføre hans Grand Choeur Dialogue i et arrangement for orgel, messingkvintett og slagverk.